Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en daarmee 'de baas' van de gemeente. De raadsleden worden elke vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Lingewaard telt 29 leden, verdeeld over 10 fracties en één onafhankelijk raadslid.

Fractievertegenwoordigers Politieke Avond

De fractievertegenwoordigers zijn zogenaamde burgerleden, die namens de fracties door de raad worden benoemd en beëdigd, om de raadsfracties in hun werk te kunnen ondersteunen

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie (rkc) is een (niet openbare) commissie, die door de gemeenteraad is ingesteld. De commissie doet onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid.

Raadsgriffie

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad. De griffie bestaat uit een raadsgriffier, een raadsadviseur tevens plv. raadsgriffier en een griffie-ondersteuner. Samen zorgen zij ervoor dat de raad zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed kan vervullen.

Als aanspreekpunt voor de inwoners van Lingewaard, kan de raadsgriffie u helpen als u contact zoekt met de gemeenteraad, een raadsfractie of een raadslid.

Telefoon: 026 - 326 04 61
E-mail: raadsgriffie@lingewaard.nl