Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

maandag 27 september 2021

19:30 - 20:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Bouwmeister-Bremer, M.J.

Agendapunten

1 september: Kinderburgemeester
2 september ROA Economisch Beleidsplan en Verstedelijkingsstrategie
8 en 9 september: Inforondes
16 september: ROA Sociaal Domein
21 en 22 september: PA

Voor de voorlopige agenda wordt verwezen naar de agenda in iBabs.

In iBabs treft u de agenda aan voor de inforonde van 6 en 7 oktober.
Voor 6 oktober wordt gebruik gemaakt van de Flierenzaal. Voor 7 oktober staan Huissense onderwerpen op de agenda. Gebruik kan worden gemaakt van de gemeentelijke zaal of het Dominicanenklooster (laatste met corona-app). Beide zalen hebben een capaciteit van maximaal 50 personen.

- Ontvangen rekenkamerrapport "Grondbeleid" -> advies griffie behandelen na het zomerreces.
- Verzoek vanuit de PA ROA/bijeenkomst over samenwerkingsverbanden. (Nav RAS)

In de bijlage ontvangt de commissie een voorstel voor een portret van de Koning en een klok. Idee is deze objecten tegenover elkaar op te hangen tussen de ramen. Beide met een grijze lijst in lijn met de kozijnen.
Het is nu mogelijk de raadsopstelling een kwartslag te draaien. De voorzitter zit dan aan de linkerzijde in de zaal. Hiervoor wordt een extra bedieningspaneel besteld.
Het is mogelijk de vergadering uit te breiden met drie staande microfoons. Deze worden geplaatst op een plexiglas katheder aan tafel. Hiervoor zijn nog twee hoekplekken beschikbaar en een plaats naast de voorzitter en griffier. Hiervoor moeten dan wel twee extra plexiglas katheders worden aangeschaft. Graag een uitspraak van de agendacommissie.

Als 30 september wordt vergaderd is de vraag hoe de raadsleden worden gepositioneerd. Waar welke fracties. (Zie plattegrond opstelling)

14 oktober: Wop's en Dop's
18 november: Wonen
2 december; Eerder gesproken arbeidsmigranten. Toelichting mondeling.

Verzoek Werkgroep Integriteit bijeenkomst in te plannen om terug te kijken en aanbevelingen te dsoen voor nieuwe bestuursperiode.