Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

donderdag 30 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Zaal Flieren (grote vergaderzaal gemeentehuis)

Voorzitter
Raes, B.H.L.
Toelichting

In deze vergadering kan worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan. De wens daartoe kan tot uiterlijk woensdag 29 mei om 12.00 uur aan de griffie worden doorgegeven: 026-3260461 of via raadsgriffie@lingewaard.nl
Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op het gemeentehuis of via de live-stream meekijken en meeluisteren
via: https://channel.royalcast.com/lingewaard

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Bij dit agendapunt kan worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan.


  Voor het overige geldt dat voor onderwerpen die op agenda van de Inforonde hebben gestaan, alleen tijdens die bijeenkomst kan worden ingesproken en níet meer bij de Politieke Avond.
  Bij onderwerpen die niet voor de Inforonde waren geagendeerd, maar die nu wel in de Politieke Avond aan de orde komen, kan overigens worden ingesproken bij het betreffende agendapunt.

 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 4

 5. 5
  Mededelingen en/of stukken ter kennisname
 6. 6

  Wijze van behandeling:
  Informatienota's worden aan deze agenda toegevoegd zoals ingekomen stukken aan de agenda van de raadsvergadering. U wordt gevraagd van de op deze lijst vermelde informatienota's kennis te nemen.
  Indien u een enkele bestuurlijke vraag heeft over een informatienotitie kunt u dit melden bij de griffie. U kunt deze dan mondeling in de vergadering stellen.
  Indien u meerdere (bestuurlijke) vragen heeft wordt u verzocht deze vragen schriftelijk te stellen. De vragen worden dan schriftelijk beantwoord. Technische vragen over een informatienota kunt u via de griffie schriftelijk (per e-mail) stellen.
  Daarnaast is het mogelijk in een volgende vergadering een informatienotitie ter bespreking in te brengen. Hiervoor geldt wel dat dit dient te gebeuren door twee of meer fracties.

 7. 7
  Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden, commissies, werkgroepen, etc.
 8. 8

  Dit agendapunt wordt alleen opgevoerd als het college ruim tevoren aangeeft dat er informatie is, danwel dat raads- of PA-leden ruim tevoren vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van dit agendapunt.

 9. 11

  Bijlagen

 10. 12

 11. 18
  Sluiting