Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Auditcommissie (Sociaal Domein)

maandag 4 maart 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Zaal Ressen

Voorzitter
dhr. E. Tiggers
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

  De landelijke hervormingsagenda Jeugd is in de zomer van 2023 vastgesteld en betekent een grondige hervorming van de manier waarop we de Jeugdhulp in Nederland georganiseerd hebben.
  Aanleiding voor deze hervorming is tweeledig. Enerzijds financieel, de jeugdhulp dreigt onbetaalbaar te worden, anderzijds kwalitatief. Terwijl meer jeugdigen dan ooit gebruik maken van de Jeugdhulp (1 op de 7 kinderen), zien we dat juist de kinderen die het heel hard nodig hebben, vaak te laat worden bereikt en niet tijdig passende hulp krijgen. Geconcludeerd is dat hoe we het nu met elkaar doen onvoldoende is. De hervormingsagenda is een ambitieuze agenda met een pakket aan maatregelen die het stelsel zowel kwalitatief moet verbeteren en financieel houdbaar maken. Het moet leiden tot betere en tijdige zorg en ondersteuning voor Jeugdigen en hun gezin, op de juiste plek en tijd. De veranderingen moeten tussen 2024 en 2028 moeten worden ingevoerd en leiden tot 1 miljard minder uitgaven. In de vergadering wordt de auditcommissie hierin op hoofdlijnen meegenomen. Wat behelst de hervormingsagenda en wat betekent het voor Lingewaard.?

 5. 5

  Op 9 maart 2023 heeft de raad de Contourennota Sociale basis vastgesteld. Afgesproken is dat de auditcommissie wordt geinformeerd over de voortgang hierin. 
  Vanavond wordt de commissie hierover geinformeerd.

 6. 6
  Rondvraag
 7. 7
  Sluiting