Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Inforaad

donderdag 22 september 2016

19:30 - 22:00
Locatie

Huissen, vergaderzaal 1

Voorzitter
Schuurmans-Wijdeven, M.H.F.
Toelichting

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor raads- en PA-leden. Echter, alleen de raadsleden hebben plaats aan de vergadertafel, tenzij zij zich laten vervangen door een PA-lid

Agendapunten

 1. 1
  Opening en eventuele mededelingen
 2. 2

  Voor de raadsvergadering van 17 november 2016 staat de behandeling van de Cultuurnota gepland.
  Om de gemeenteraad een goed beeld te geven van hetgeen in Lingewaard op cultureel gebied wordt ondernomen, is vanuit het college voorgesteld dit in een Inforaad te mogen presenteren. De toegevoegde waarde hiervan is, dat de raadsleden zich een goed beeld kunnen vormen van de activiteiten binnen het culturele leven van Lingewaard, dat de behandeling van de cultuurnota ten goede zal komen.
  Aangezien de portefeuillehouder vanwege de regioreis niet aanwezig is, zal de behandeling van dit onderwerp starten met een korte inleiding en toelichting door dhr. Van Herkhuizen van de Open Academie. Vervolgens zal een korte film worden vertoond met een presentatie van het culturele veld. Dhr. Van Herkhuizen zal daarna eventuele vragen beantwoorden. Ook de teammanager en een medewerker van het team Sociaal Beleid zijn aanwezig om van ambtelijke zijde eventuele vragen te beantwoorden

 3. 3

  Vanuit het sociaal domein worden de raadsleden meegenomen in de stand van zaken werkwijze casussen.
  Gestart wordt met een overzicht van de samenwerkingsverbanden die er zijn en vervolgens worden 2 of 3 casussen ter bespreking ingebracht.
  De raad wordt meegenomen in de praktische uitvoering van de interdisciplinaire werkwijze die wij in Lingewaard hebben.

 4. 4
  Sluiting