Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

woensdag 22 september 2021

19:30 - 22:00

Locatie
Zaal Flieren (grote vergaderzaal gemeentehuis)
Voorzitter
Raes, B.H.L.
Toelichting

Het betreft een fysieke vergadering.
Bij de behandeling van een onderwerp mag maximaal één vertegenwoordiger van de fractie fysiek aanschuiven aan de raadstafel. Men kan gedurende de avond wisselen, dit wordt afgeraden (er is één wissel per fractie)
De deelnemers aan de vergadering kunnen het gemeentehuis binnen door de toegangsdeur direct naast de hoofdingang.
In deze vergadering kan worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan. De wens daartoe kan tot uiterlijk woensdag 21 september  2021 om 12.00 uur aan de griffie worden doorgegeven: 026-3260461 of via raadsgriffie@lingewaard.nl
Er is, voor anderen dan de deelnemers en genodigden, nog geen mogelijkheid om deze vergadering bij te wonen. Maar via de live-stream (zie de link hieronder) kunnen zij meekijken en meeluisteren.
Deze vergadering is op woensdag 22 september vanaf 19.30 uur voor belangstellenden live via internet te bekijken en te beluisteren via:
https://channel.royalcast.com/lingewaard
De griffier van vanavond is de heer van der Vliet

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:07 - 00:01:00 - B.H.L. Raes

Bij dit agendapunt kan worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Voor het overige geldt dat voor onderwerpen die op agenda van de Inforonde hebben gestaan, alleen tijdens die bijeenkomst kan worden ingesproken en níet meer bij de Politieke Avond.
Bij onderwerpen die niet voor de Inforonde waren geagendeerd, maar die nu wel in de Politieke Avond aan de orde komen, kan overigens worden ingesproken bij het betreffende agendapunt.

00:01:00 - 00:01:22 - Fractievertegenwoordiger
00:01:22 - 00:01:56 - J.H.A.P. Sluiter
00:01:56 - 00:02:00 - B.H.L. Raes
00:02:00 - 00:02:23 - Fractievertegenwoordiger
00:02:23 - 00:02:43 - J.H.A.P. Sluiter
00:02:43 - 00:02:50 - B.H.L. Raes
00:02:50 - 00:03:24 - Fractievertegenwoordiger
00:03:24 - 00:03:27 - B.H.L. Raes
00:03:27 - 00:03:59 - J.H.A.P. Sluiter
00:03:59 - 00:04:02 - B.H.L. Raes
00:04:02 - 00:04:05 - Fractievertegenwoordiger
00:04:26 - 00:04:38 - B.H.L. Raes
00:04:38 - 00:05:10 - Fractievertegenwoordiger
00:05:10 - 00:06:09 - B.H.L. Raes

Wijze van behandeling:
Informatienota's worden aan deze agenda toegevoegd zoals ingekomen stukken aan de agenda van de raadsvergadering. U wordt gevraagd van de op deze lijst vermelde informatienota's kennis te nemen.
Indien u een enkele bestuurlijke vraag heeft over een informatienotitie kunt u dit melden bij de griffie. U kunt deze dan mondeling in de vergadering stellen.
Indien u meerdere (bestuurlijke) vragen heeft wordt u verzocht deze vragen schriftelijk te stellen. De vragen worden dan schriftelijk beantwoord. Technische vragen over een informatienota kunt u via de griffie schriftelijk (per e-mail) stellen.
Daarnaast is het mogelijk in een volgende vergadering een informatienotitie ter bespreking in te brengen. Hiervoor geldt wel dat dit dient te gebeuren door twee of meer fracties.

00:14:01 - 00:20:46 - Fractievertegenwoordiger
00:20:46 - 00:20:52 - B.H.L. Raes
00:20:52 - 00:22:15 - Fractievertegenwoordiger
00:22:15 - 00:22:16 - B.H.L. Raes
00:22:16 - 00:23:04 - Fractievertegenwoordiger
00:23:04 - 00:23:05 - B.H.L. Raes
00:23:05 - 00:23:10 - Fractievertegenwoordiger
00:24:04 - 00:24:06 - B.H.L. Raes
00:24:06 - 00:24:12 - Fractievertegenwoordiger
00:25:01 - 00:25:02 - B.H.L. Raes
00:25:02 - 00:26:01 - Fractievertegenwoordiger
00:26:01 - 00:26:02 - B.H.L. Raes
00:26:02 - 00:26:38 - Fractievertegenwoordiger
00:26:38 - 00:26:39 - B.H.L. Raes
00:26:39 - 00:26:41 - Fractievertegenwoordiger
00:27:11 - 00:27:15 - B.H.L. Raes
00:27:15 - 00:27:53 - Fractievertegenwoordiger
00:27:53 - 00:27:57 - B.H.L. Raes
00:27:57 - 00:28:42 - Fractievertegenwoordiger
00:28:42 - 00:28:43 - B.H.L. Raes
00:28:43 - 00:29:27 - Fractievertegenwoordiger
00:29:27 - 00:29:30 - B.H.L. Raes
00:29:30 - 00:30:22 - Fractievertegenwoordiger
00:30:22 - 00:30:30 - B.H.L. Raes
00:30:30 - 00:30:39 - Fractievertegenwoordiger
00:30:39 - 00:30:40 - B.H.L. Raes
00:30:40 - 00:31:01 - Fractievertegenwoordiger
00:31:01 - 00:31:02 - B.H.L. Raes
00:31:02 - 00:31:08 - Fractievertegenwoordiger
00:31:08 - 00:31:14 - B.H.L. Raes
00:31:14 - 00:31:35 - Fractievertegenwoordiger
00:31:35 - 00:31:40 - B.H.L. Raes
00:31:40 - 00:32:41 - Fractievertegenwoordiger
00:32:41 - 00:32:46 - B.H.L. Raes
00:32:46 - 00:33:43 - Fractievertegenwoordiger
00:33:43 - 00:33:53 - B.H.L. Raes
00:33:53 - 00:34:52 - Fractievertegenwoordiger
00:34:52 - 00:35:12 - B.H.L. Raes
Bijlagen
00:35:12 - 00:35:22 - Fractievertegenwoordiger
00:35:22 - 00:35:43 - B.H.L. Raes
00:35:43 - 00:35:45 - Fractievertegenwoordiger
00:35:45 - 00:36:15 - B.H.L. Raes
00:36:15 - 00:38:51 - Fractievertegenwoordiger
00:38:51 - 00:39:01 - B.H.L. Raes
00:39:01 - 00:40:17 - Fractievertegenwoordiger
00:40:17 - 00:40:20 - B.H.L. Raes
00:40:20 - 00:41:39 - Fractievertegenwoordiger
00:41:39 - 00:41:39 - B.H.L. Raes
00:41:39 - 00:43:06 - Fractievertegenwoordiger
00:43:06 - 00:43:19 - B.H.L. Raes
00:43:19 - 00:44:46 - Fractievertegenwoordiger
00:45:18 - 00:45:53 - B.H.L. Raes
00:45:53 - 00:46:00 - Fractievertegenwoordiger
00:46:00 - 00:46:06 - B.H.L. Raes
00:46:08 - 00:46:12 - Fractievertegenwoordiger
00:46:24 - 00:46:55 - B.H.L. Raes
00:46:55 - 00:46:59 - Fractievertegenwoordiger
00:46:59 - 00:47:00 - B.H.L. Raes
00:47:00 - 00:47:12 - Fractievertegenwoordiger
00:47:12 - 00:47:28 - B.H.L. Raes
00:47:28 - 00:48:40 - Fractievertegenwoordiger
00:48:40 - 00:48:42 - B.H.L. Raes
00:48:42 - 00:49:31 - Fractievertegenwoordiger
00:49:31 - 00:49:33 - B.H.L. Raes
00:49:33 - 00:49:34 - Fractievertegenwoordiger
00:49:34 - 00:49:52 - B.H.L. Raes
00:49:52 - 00:49:57 - Fractievertegenwoordiger
00:49:57 - 00:49:59 - B.H.L. Raes
00:49:59 - 00:50:18 - Fractievertegenwoordiger
00:50:18 - 00:50:20 - B.H.L. Raes
00:50:20 - 00:50:23 - Fractievertegenwoordiger
00:50:23 - 00:50:25 - B.H.L. Raes
00:50:25 - 00:51:23 - Fractievertegenwoordiger
00:51:23 - 00:51:25 - B.H.L. Raes
00:51:25 - 00:51:34 - Fractievertegenwoordiger
00:51:35 - 00:51:38 - B.H.L. Raes
00:51:38 - 00:54:19 - Fractievertegenwoordiger
00:54:19 - 00:54:36 - B.H.L. Raes
00:54:36 - 00:54:48 - Fractievertegenwoordiger
00:54:48 - 00:55:08 - B.H.L. Raes
00:55:08 - 00:55:20 - Fractievertegenwoordiger
00:55:20 - 00:55:21 - B.H.L. Raes
00:55:21 - 00:55:30 - Fractievertegenwoordiger
00:55:30 - 00:55:32 - B.H.L. Raes
00:55:32 - 00:55:36 - Fractievertegenwoordiger
00:55:36 - 00:55:43 - B.H.L. Raes
00:55:43 - 00:55:47 - Fractievertegenwoordiger
00:56:12 - 00:56:16 - B.H.L. Raes
00:56:16 - 00:56:20 - Fractievertegenwoordiger
00:56:20 - 00:56:23 - B.H.L. Raes
00:56:26 - 00:56:28 - Fractievertegenwoordiger
00:56:50 - 00:56:56 - B.H.L. Raes
00:56:56 - 00:56:59 - Fractievertegenwoordiger
00:56:59 - 00:57:03 - B.H.L. Raes
00:57:03 - 00:57:50 - Fractievertegenwoordiger
00:57:50 - 00:57:54 - B.H.L. Raes
00:57:54 - 00:58:16 - Fractievertegenwoordiger
00:58:16 - 00:58:17 - B.H.L. Raes
00:58:18 - 00:58:20 - Fractievertegenwoordiger
00:59:35 - 00:59:36 - B.H.L. Raes
00:59:36 - 01:00:04 - Fractievertegenwoordiger
01:00:04 - 01:00:06 - B.H.L. Raes
01:00:06 - 01:00:24 - Fractievertegenwoordiger
01:00:24 - 01:00:25 - B.H.L. Raes
01:00:25 - 01:00:32 - Fractievertegenwoordiger
01:00:32 - 01:00:40 - B.H.L. Raes
01:00:40 - 01:00:52 - Fractievertegenwoordiger
01:01:09 - 01:01:10 - B.H.L. Raes
01:01:10 - 01:01:30 - Fractievertegenwoordiger
01:01:49 - 01:01:51 - B.H.L. Raes
01:01:51 - 01:02:03 - Fractievertegenwoordiger
01:02:03 - 01:02:06 - B.H.L. Raes
01:02:06 - 01:03:38 - Fractievertegenwoordiger
01:03:38 - 01:03:41 - B.H.L. Raes
01:03:41 - 01:04:05 - Fractievertegenwoordiger
01:04:05 - 01:04:07 - B.H.L. Raes
01:04:07 - 01:04:35 - Fractievertegenwoordiger
01:04:35 - 01:04:36 - B.H.L. Raes
01:04:36 - 01:05:13 - Fractievertegenwoordiger
01:05:13 - 01:05:15 - B.H.L. Raes
01:05:15 - 01:05:20 - Fractievertegenwoordiger
01:07:02 - 01:07:43 - B.H.L. Raes
01:07:43 - 01:08:00 - Fractievertegenwoordiger
01:08:00 - 01:08:15 - B.H.L. Raes
01:08:15 - 01:08:21 - Fractievertegenwoordiger
01:25:59 - 01:26:26 - B.H.L. Raes
01:26:26 - 01:27:21 - J.H.A.P. Sluiter
01:27:21 - 01:27:30 - Fractievertegenwoordiger
01:27:30 - 01:28:01 - B.H.L. Raes
01:28:01 - 01:29:08 - Medewerker gemeentelijke organisatie
01:29:08 - 01:29:25 - B.H.L. Raes
01:29:25 - 01:29:35 - Fractievertegenwoordiger
01:29:35 - 01:30:03 - Medewerker gemeentelijke organisatie
01:30:03 - 01:30:07 - B.H.L. Raes
01:30:07 - 01:30:14 - Fractievertegenwoordiger
01:30:14 - 01:30:14 - B.H.L. Raes
01:30:14 - 01:31:01 - Fractievertegenwoordiger
01:31:01 - 01:31:06 - Medewerker gemeentelijke organisatie
01:31:06 - 01:32:06 - Fractievertegenwoordiger
01:32:06 - 01:32:21 - B.H.L. Raes
01:32:21 - 01:33:28 - Fractievertegenwoordiger
01:33:28 - 01:33:54 - B.H.L. Raes
01:33:54 - 01:34:02 - J.H.A.P. Sluiter
01:34:02 - 01:34:04 - B.H.L. Raes
01:34:05 - 01:34:09 - Fractievertegenwoordiger
01:34:33 - 01:34:48 - J.H.A.P. Sluiter
01:34:48 - 01:34:49 - B.H.L. Raes
01:34:49 - 01:36:45 - Medewerker gemeentelijke organisatie
01:36:45 - 01:36:47 - B.H.L. Raes
01:36:47 - 01:37:35 - Fractievertegenwoordiger
01:37:35 - 01:37:41 - B.H.L. Raes
01:37:41 - 01:37:42 - Fractievertegenwoordiger
01:37:42 - 01:37:43 - B.H.L. Raes
01:37:43 - 01:38:19 - Fractievertegenwoordiger
01:38:19 - 01:38:22 - B.H.L. Raes
01:38:22 - 01:38:27 - Fractievertegenwoordiger
01:39:14 - 01:39:24 - B.H.L. Raes
01:39:24 - 01:39:25 - Fractievertegenwoordiger
01:39:25 - 01:39:28 - B.H.L. Raes
01:39:28 - 01:39:32 - J.H.A.P. Sluiter
01:39:32 - 01:39:33 - B.H.L. Raes
01:39:33 - 01:41:40 - Medewerker gemeentelijke organisatie
01:41:40 - 01:41:41 - B.H.L. Raes
01:41:41 - 01:42:57 - Fractievertegenwoordiger
01:42:57 - 01:43:04 - B.H.L. Raes
01:43:04 - 01:43:33 - Fractievertegenwoordiger
01:43:33 - 01:43:36 - B.H.L. Raes
01:43:36 - 01:43:42 - Medewerker gemeentelijke organisatie
01:43:43 - 01:43:46 - Fractievertegenwoordiger
01:44:07 - 01:44:22 - Medewerker gemeentelijke organisatie
01:44:22 - 01:44:45 - Fractievertegenwoordiger
01:44:45 - 01:45:10 - Medewerker gemeentelijke organisatie
01:45:10 - 01:46:02 - Fractievertegenwoordiger
01:46:02 - 01:47:16 - J.H.A.P. Sluiter
01:47:16 - 01:47:18 - B.H.L. Raes
01:47:18 - 01:47:24 - Fractievertegenwoordiger
01:48:25 - 01:48:26 - B.H.L. Raes
01:48:26 - 01:49:03 - J.H.A.P. Sluiter
01:49:03 - 01:49:07 - B.H.L. Raes
01:49:07 - 01:49:35 - Fractievertegenwoordiger
01:49:35 - 01:49:37 - B.H.L. Raes
01:49:37 - 01:50:20 - J.H.A.P. Sluiter
01:50:20 - 01:50:44 - B.H.L. Raes
01:50:44 - 01:51:14 - Fractievertegenwoordiger
01:51:14 - 01:51:29 - B.H.L. Raes
01:51:29 - 01:54:11 - Fractievertegenwoordiger
01:54:11 - 01:54:17 - B.H.L. Raes
01:54:17 - 01:55:31 - Fractievertegenwoordiger
01:55:31 - 01:55:32 - B.H.L. Raes
01:55:32 - 01:56:44 - Fractievertegenwoordiger
01:56:44 - 01:56:45 - B.H.L. Raes
01:56:45 - 01:58:36 - Fractievertegenwoordiger
01:58:36 - 01:58:38 - B.H.L. Raes
01:58:38 - 02:04:33 - Fractievertegenwoordiger
02:04:33 - 02:04:37 - B.H.L. Raes
02:04:37 - 02:05:49 - Fractievertegenwoordiger
02:05:49 - 02:05:52 - B.H.L. Raes
02:05:52 - 02:05:57 - Fractievertegenwoordiger
02:08:47 - 02:08:48 - B.H.L. Raes
02:08:48 - 02:09:27 - Fractievertegenwoordiger
02:09:27 - 02:09:30 - B.H.L. Raes
02:09:30 - 02:09:40 - Fractievertegenwoordiger
02:09:40 - 02:09:46 - B.H.L. Raes
02:09:46 - 02:09:49 - Fractievertegenwoordiger
02:09:50 - 02:09:54 - B.H.L. Raes
02:09:54 - 02:12:12 - Fractievertegenwoordiger
02:12:12 - 02:12:23 - B.H.L. Raes
02:12:23 - 02:12:38 - Fractievertegenwoordiger
02:12:38 - 02:12:41 - B.H.L. Raes
02:12:41 - 02:13:56 - Fractievertegenwoordiger
02:13:56 - 02:13:58 - B.H.L. Raes
02:13:58 - 02:14:01 - Fractievertegenwoordiger
02:15:07 - 02:15:08 - B.H.L. Raes
02:15:08 - 02:15:45 - Fractievertegenwoordiger
02:15:45 - 02:15:46 - B.H.L. Raes
02:15:46 - 02:16:26 - Fractievertegenwoordiger
02:16:26 - 02:16:32 - B.H.L. Raes
02:16:32 - 02:16:35 - Fractievertegenwoordiger
02:16:35 - 02:16:35 - B.H.L. Raes
02:16:35 - 02:18:56 - Fractievertegenwoordiger
02:19:06 - 02:19:07 - B.H.L. Raes
02:19:07 - 02:19:46 - Fractievertegenwoordiger
02:19:46 - 02:19:48 - B.H.L. Raes
02:19:48 - 02:20:24 - Fractievertegenwoordiger
02:20:24 - 02:20:26 - B.H.L. Raes
02:20:26 - 02:20:32 - Fractievertegenwoordiger
02:20:32 - 02:20:46 - B.H.L. Raes
02:20:46 - 02:20:51 - Fractievertegenwoordiger
02:20:51 - 02:20:53 - B.H.L. Raes
02:20:53 - 02:21:16 - Fractievertegenwoordiger
02:21:16 - 02:21:20 - B.H.L. Raes
02:21:20 - 02:21:33 - J.H.A.P. Sluiter
02:21:33 - 02:21:38 - Fractievertegenwoordiger
02:21:38 - 02:23:40 - J.H.A.P. Sluiter
02:23:40 - 02:23:41 - B.H.L. Raes
02:23:41 - 02:24:33 - Fractievertegenwoordiger
02:24:33 - 02:24:34 - B.H.L. Raes
02:24:34 - 02:25:07 - J.H.A.P. Sluiter
02:25:07 - 02:25:08 - B.H.L. Raes
02:25:08 - 02:25:28 - Fractievertegenwoordiger
02:25:28 - 02:25:30 - B.H.L. Raes
02:25:31 - 02:27:19 - J.H.A.P. Sluiter
02:27:19 - 02:27:20 - B.H.L. Raes
02:27:20 - 02:28:22 - Fractievertegenwoordiger
02:28:22 - 02:28:24 - B.H.L. Raes
02:28:24 - 02:29:15 - J.H.A.P. Sluiter
02:29:15 - 02:29:17 - B.H.L. Raes
02:29:17 - 02:29:22 - Fractievertegenwoordiger
02:29:22 - 02:29:25 - B.H.L. Raes
02:29:25 - 02:29:39 - Fractievertegenwoordiger
02:29:39 - 02:29:45 - B.H.L. Raes
02:29:45 - 02:30:48 - J.H.A.P. Sluiter
02:30:48 - 02:30:51 - B.H.L. Raes
02:30:51 - 02:30:53 - Fractievertegenwoordiger
02:30:53 - 02:30:55 - B.H.L. Raes
02:30:55 - 02:30:59 - J.H.A.P. Sluiter
02:31:08 - 02:31:09 - Fractievertegenwoordiger
02:31:35 - 02:32:07 - J.H.A.P. Sluiter
02:32:07 - 02:32:12 - Fractievertegenwoordiger
02:32:12 - 02:32:37 - J.H.A.P. Sluiter
02:32:37 - 02:32:48 - B.H.L. Raes
02:32:48 - 02:33:39 - Fractievertegenwoordiger
02:33:39 - 02:33:41 - B.H.L. Raes
02:33:41 - 02:35:04 - Fractievertegenwoordiger
02:35:04 - 02:35:06 - B.H.L. Raes
02:35:06 - 02:35:14 - Fractievertegenwoordiger
02:35:55 - 02:35:56 - B.H.L. Raes
02:35:56 - 02:36:21 - Fractievertegenwoordiger
02:36:21 - 02:36:23 - B.H.L. Raes
02:36:23 - 02:37:35 - Fractievertegenwoordiger
02:37:35 - 02:37:36 - B.H.L. Raes
02:37:36 - 02:37:37 - Fractievertegenwoordiger
02:38:37 - 02:38:39 - B.H.L. Raes
02:38:39 - 02:38:57 - Fractievertegenwoordiger
02:38:57 - 02:39:02 - B.H.L. Raes
02:39:02 - 02:39:19 - Fractievertegenwoordiger
02:39:27 - 02:39:29 - B.H.L. Raes
02:39:29 - 02:40:05 - Fractievertegenwoordiger
02:40:05 - 02:40:32 - B.H.L. Raes
02:40:32 - 02:41:12 - Fractievertegenwoordiger
02:41:12 - 02:41:20 - B.H.L. Raes
02:41:20 - 02:42:42 - Fractievertegenwoordiger
02:42:42 - 02:42:43 - B.H.L. Raes
02:42:43 - 02:43:40 - Fractievertegenwoordiger
02:43:40 - 02:45:00 - B.H.L. Raes

De bijlage grondexploitatie Aloysiuslocatie is geheim. Het document ligt er inzage op de griffie.

02:54:51 - 02:55:05 - B.H.L. Raes
02:55:05 - 02:57:24 - Fractievertegenwoordiger
02:57:24 - 02:57:28 - B.H.L. Raes
02:57:28 - 02:58:38 - Fractievertegenwoordiger
02:58:38 - 02:58:52 - B.H.L. Raes
02:58:52 - 02:59:56 - J.H.A.P. Sluiter
02:59:56 - 03:00:32 - Fractievertegenwoordiger
03:00:32 - 03:00:39 - B.H.L. Raes
03:00:39 - 03:02:12 - Fractievertegenwoordiger
03:02:12 - 03:02:12 - B.H.L. Raes
03:02:12 - 03:02:39 - Fractievertegenwoordiger
03:02:39 - 03:02:39 - B.H.L. Raes
03:02:39 - 03:03:12 - Fractievertegenwoordiger
03:03:12 - 03:03:13 - B.H.L. Raes
03:03:13 - 03:03:52 - Fractievertegenwoordiger
03:03:52 - 03:03:52 - B.H.L. Raes
03:03:52 - 03:04:40 - Fractievertegenwoordiger
03:04:40 - 03:04:40 - B.H.L. Raes
03:04:40 - 03:05:46 - J.H.A.P. Sluiter
03:05:46 - 03:05:48 - B.H.L. Raes
03:05:48 - 03:06:43 - Fractievertegenwoordiger
03:06:43 - 03:06:44 - B.H.L. Raes
03:06:44 - 03:07:05 - J.H.A.P. Sluiter
03:07:05 - 03:07:37 - B.H.L. Raes
03:07:37 - 03:08:44 - Medewerker gemeentelijke organisatie
03:08:44 - 03:09:02 - Fractievertegenwoordiger
03:09:02 - 03:09:09 - Medewerker gemeentelijke organisatie
03:09:09 - 03:09:15 - B.H.L. Raes
03:09:22 - 03:09:25 - Fractievertegenwoordiger
03:09:35 - 03:09:53 - B.H.L. Raes
03:09:53 - 03:09:54 - Fractievertegenwoordiger
03:09:54 - 03:09:56 - B.H.L. Raes