Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politieke Avond

dinsdag 21 september 2021

19:30 - 22:00

Locatie
Zaal Flieren (grote vergaderzaal gemeentehuis)
Voorzitter
Duiven, L.G.
Toelichting

Het betreft een fysieke vergadering.
Bij de behandeling van een onderwerp mag maximaal één vertegenwoordiger van de fractie fysiek aanschuiven aan de raadstafel. Men kan gedurende de avond wisselen, dit wordt afgeraden (er is één wissel per fractie)
De deelnemers aan de vergadering kunnen het gemeentehuis binnen door de toegangsdeur direct naast de hoofdingang.
In deze vergadering kan worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan. De wens daartoe kan tot uiterlijk dinsdag 20 september 2021 om 12.00 uur aan de griffie worden doorgegeven: 026-3260461 of via raadsgriffie@lingewaard.nl
Er is, voor anderen dan de deelnemers en genodigden, nog geen mogelijkheid om deze vergadering bij te wonen. Maar via de live-stream (zie de link hieronder) kunnen zij meekijken en meeluisteren.
Deze vergadering is op dinsdag 21 september vanaf 19.30 uur voor belangstellenden live via internet te bekijken en te beluisteren via:
https://channel.royalcast.com/lingewaard
De griffier van vanavond is de heer van der Vliet

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:09 - 00:00:59 - L.G. Duiven

Bij dit agendapunt kan worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Voor het overige geldt dat voor onderwerpen die op agenda van de Inforonde hebben gestaan, alleen tijdens die bijeenkomst kan worden ingesproken en níet meer bij de Politieke Avond.
Bij onderwerpen die niet voor de Inforonde waren geagendeerd, maar die nu wel in de Politieke Avond aan de orde komen, kan overigens worden ingesproken bij het betreffende agendapunt.

De lijst van informatienota's wordt eveneens behandeld tijdens de Politieke Avond van 22 september. Leden die die avond niet aanwezig zijn kunnen tijdens de Politieke Avond van 21 september een enkele bestuurlijke vraag stellen dan wel verzoeken tot bespreking

Wijze van behandeling:
Informatienota's worden aan deze agenda toegevoegd zoals ingekomen stukken aan de agenda van de raadsvergadering. U wordt gevraagd van de op deze lijst vermelde informatienota's kennis te nemen.
Indien u een enkele bestuurlijke vraag heeft over een informatienotitie kunt u dit melden bij de griffie. U kunt deze dan mondeling in de vergadering stellen.
Indien u meerdere (bestuurlijke) vragen heeft wordt u verzocht deze vragen schriftelijk te stellen. De vragen worden dan schriftelijk beantwoord. Technische vragen over een informatienota kunt u via de griffie schriftelijk (per e-mail) stellen.
Daarnaast is het mogelijk in een volgende vergadering een informatienotitie ter bespreking in te brengen. Hiervoor geldt wel dat dit dient te gebeuren door twee of meer fracties.

Dit agendapunt wordt alleen opgevoerd als het college ruim tevoren aangeeft dat er informatie is, danwel dat raads- of PA-leden ruim tevoren vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van dit agendapunt.

Dit agendapunt wordt alleen tijdens de Politieke Avond van 21 september opgevoerd en niet tijdens de Politieke Avond van 22 september.

00:02:40 - 00:04:09 - P.T.A.M. (Nelly) Kalfs
00:04:09 - 00:04:36 - L.G. Duiven
00:04:36 - 00:05:48 - Fractievertegenwoordiger
00:05:48 - 00:05:58 - L.G. Duiven
00:05:58 - 00:07:40 - Fractievertegenwoordiger
00:07:40 - 00:07:49 - L.G. Duiven
00:07:49 - 00:08:30 - P.T.A.M. (Nelly) Kalfs
00:08:30 - 00:08:32 - Medewerker gemeentelijke organisatie
00:08:32 - 00:09:59 - P.T.A.M. (Nelly) Kalfs
00:09:59 - 00:10:05 - L.G. Duiven
00:10:05 - 00:11:45 - Th. Janssen
00:11:45 - 00:11:57 - L.G. Duiven
00:11:57 - 00:12:21 - Fractievertegenwoordiger
00:12:21 - 00:13:15 - Th. Janssen
00:13:15 - 00:13:40 - L.G. Duiven
00:13:40 - 00:19:32 - Fractievertegenwoordiger
00:19:32 - 00:19:48 - L.G. Duiven
00:19:48 - 00:21:22 - A. Slob
00:21:22 - 00:21:23 - J.P.M. (Josan) Meijers
00:21:23 - 00:21:27 - Th. Janssen
00:21:27 - 00:22:09 - A. Slob
00:22:09 - 00:22:20 - L.G. Duiven
00:22:20 - 00:23:01 - Fractievertegenwoordiger
00:23:01 - 00:23:05 - L.G. Duiven
00:23:05 - 00:23:38 - A. Slob
00:23:38 - 00:23:47 - L.G. Duiven
00:23:47 - 00:24:30 - Fractievertegenwoordiger
00:24:30 - 00:24:36 - L.G. Duiven
00:24:36 - 00:25:26 - A. Slob
00:25:26 - 00:25:40 - L.G. Duiven
00:25:40 - 00:25:48 - A. Slob
00:25:48 - 00:26:00 - L.G. Duiven
00:26:00 - 00:26:29 - Fractievertegenwoordiger
00:26:29 - 00:26:38 - L.G. Duiven
00:26:38 - 00:26:59 - Fractievertegenwoordiger
00:26:59 - 00:27:01 - L.G. Duiven
00:27:01 - 00:27:02 - Fractievertegenwoordiger
00:27:02 - 00:27:25 - L.G. Duiven
00:27:25 - 00:36:38 - Fractievertegenwoordiger
00:36:38 - 00:36:41 - L.G. Duiven
00:36:41 - 00:36:45 - Fractievertegenwoordiger
00:45:09 - 00:45:21 - L.G. Duiven
00:45:21 - 00:46:03 - Fractievertegenwoordiger
00:46:03 - 00:46:05 - L.G. Duiven
00:46:05 - 00:46:41 - Fractievertegenwoordiger
00:46:41 - 00:46:42 - L.G. Duiven
00:46:42 - 00:57:19 - Fractievertegenwoordiger
00:57:19 - 00:57:30 - L.G. Duiven
00:57:30 - 00:58:22 - Fractievertegenwoordiger
00:58:22 - 00:58:24 - L.G. Duiven
00:58:24 - 01:04:16 - Fractievertegenwoordiger
01:04:16 - 01:04:25 - L.G. Duiven
01:04:25 - 01:10:55 - A. Slob
01:10:55 - 01:11:24 - L.G. Duiven
01:11:24 - 01:13:11 - A. Slob
01:13:11 - 01:13:15 - L.G. Duiven
01:13:15 - 01:13:43 - Fractievertegenwoordiger
01:13:43 - 01:13:48 - L.G. Duiven
01:13:48 - 01:14:00 - A. Slob
01:14:00 - 01:14:03 - L.G. Duiven
01:14:03 - 01:14:08 - Fractievertegenwoordiger
01:14:16 - 01:14:45 - A. Slob
01:14:45 - 01:14:50 - L.G. Duiven
01:14:50 - 01:14:52 - Fractievertegenwoordiger
01:14:57 - 01:14:59 - L.G. Duiven
01:14:59 - 01:15:35 - Fractievertegenwoordiger
01:15:35 - 01:15:41 - L.G. Duiven
01:15:41 - 01:16:01 - A. Slob
01:16:01 - 01:16:15 - L.G. Duiven
01:16:15 - 01:17:13 - P.T.A.M. (Nelly) Kalfs
01:17:13 - 01:17:23 - L.G. Duiven
01:17:23 - 01:17:24 - Inspreker
01:17:24 - 01:17:40 - Fractievertegenwoordiger
01:17:40 - 01:17:45 - L.G. Duiven
01:17:45 - 01:17:46 - Fractievertegenwoordiger
01:18:08 - 01:18:24 - A. Slob
01:18:24 - 01:18:54 - L.G. Duiven
01:18:54 - 01:19:08 - Fractievertegenwoordiger
01:19:08 - 01:19:12 - L.G. Duiven
01:19:12 - 01:20:54 - A. Slob
01:20:54 - 01:21:15 - L.G. Duiven
01:21:15 - 01:21:22 - Fractievertegenwoordiger
01:21:22 - 01:21:42 - L.G. Duiven