Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

maandag 22 april 2024

19:00 - 20:00
Locatie

Zaal Bemmel

Voorzitter
Raes, B.H.L.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

 5. 5

  Bespreking in aanwezigheid van wethouder Slob.


  Vooruitlopend op raadscyclus juli 2024:
  De Groene Metropoolregio kan een presentatie verzorgen over de regionale agenda op woensdag 12 juni (de donderdag is niet mogelijk).
  Vooruitlopend op de raadscyclus van september 2024:
  Eind augustus willen wij graag de raad informeren over de ontwikkelingen in de warmtewereld. Hiervoor zal een medewerker van het Expertteam Warmte van de provincie Gelderland een toelichting geven over de mogelijkheden die de aankomende warmtewet biedt en de nieuwe wettelijke instrumenten die een gemeente kan gaan hanteren bij het aardgasvrij maken van haar wijken."

 6. 6

  Donderdag 4 april: Inforonde (Haalderen)
  Donderdag 11 april: Excursie wonen en ROA Wonen
  Donderdag 18 april: Politieke avond

 7. 7

  Op vrijdag 19 april wordt de conceptagenda geplaatst op iBabs.

 8. 8

  In de bijlage ontvangt u de opstelling voor de inforonde op donderdag 16 mei 2024.
  Voorgesteld wordt één avond in te zetten voor de Politieke Avond woensdag 29 mei 2024. (i.p.v. Donderdag 30 mei of dinsdag 28 mei)

 9. 9

  Donderdag 23 mei 2024: Heisessie raad. Locatie: Dominicanenklooster Huissen
  Donderdag 29 augustus 2024: Nog geen onderwerp.
  Donderdag 21 november 2024: Uitdagingen 'dubbele' vergrijzing.


  - Bezoek "Hollandse Hoogtes"


  Zijn er nog nieuwe onderwerpen voor een bezoek op de maandagavond (of de woensdagavond) van 19.00 tot 20.00 uur?

 10. 10
  Wat verder ter tafel komt
 11. 11
  Sluiting