Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

maandag 29 januari 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Zaal Bemmel

Voorzitter
Klaassen, J.H.L.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  - Ontvangen is de voorlopige besluitenlijst van de Politieke avond van 25 januari 2025 met de adviezen (bijlage).

 4. 4

 5. 6

  14 december 2024: Raadsvergadering
  11 januari 2024: Inforonde
  15 januari 2024: avond over groenbeleid
  18 januari 2024: ROA Omgevingswet
  25 januari 2024: Politieke avond

 6. 7

  De agenda wordt vrijdag 26 januari in iBabs geplaatst.
  - Mogelijk wordt toegevoegd de benoeming van een lid van de PA namens de VVD. 
  - Een verordening commissie Ruimte kan deze week aangeleverd worden.

 7. 8

  In de bijlage ontvangt u een concept voor behandeling van de onderwerpen tijdens de inforonde van donderdag 8 februari 2024.
  De politieke avond vindt plaats op donderdag 22 februari 2024.


  Voor cyclus 24 april 2024: Voor deze cyclus staat 'Maatschappelijk accommodatieplan Haalderen' gepland (Overigens ook bestemmingsplan 't Hof van Klein Baal). Voorstel is om daarom de inforonde van 3/4 april in Haalderen te organiseren. Overigens is het idee betrokken organisaties de plannen gezamenlijk te laten presenteren. Akkoord om dit zo voor te bereiden?

 8. 9


  Donderdag 14 maart 2024: Onderwijshuisvesting. Voorgesteld wordt dit te combineren met een korte presentatie over voortgang locatie de Blauwenburcht. Voorgesteld wordt dan hiervoor op locatie te vergaderen op een school of de Blauwenburcht.  


  Donderdag 11 april 2024: (woon) projecten
  Donderdag 23 mei 2024: Nog niet ingevuld.


  Eerder is in de vergadering van de agendacommissie aan bod geweest de uitvoering van de motie Wonen. Idee is bezoek te brengen aan Prefab-woningfabriek en woningbouwlocatie met 'nieuwe' oplossingen voor doelgrepen. De agendacommissie heeft toen gevraagd te inventariseren welk moment een geschikt moment overdag is bij de fracties. Meest gunstige moment na inventarisatie bleek donderdagmiddag 11 april te zijn. 
  Voorstel is deze middag in te zetten. Deelnemers kunnen dan een maaltijd na afloop nuttigen in het gemeentehuis. 


  Zijn er nog nieuwe onderwerpen voor een bezoek op de maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur?

 9. 10

  - Benen op tafelsessie: Dinsdag 20 februari of dinsdag 5 maart?
  - evaluatie verordening inwonerinitiatief.

 10. 11
  Sluiting