Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

maandag 26 februari 2024

19:00 - 20:00
Locatie

Zaal Bemmel

Voorzitter
Raes, B.H.L.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

 5. 6

  Donderdag 1 februari 2024: Raadsvergadering
  Donderdag 8 februari 2024: Inforonde
  Donderdag 22 februari 2024: Politieke avond

 6. 7

  Vrijdag 23 februari wordt de conceptagenda in iBabs online geplaatst.

 7. 8

  Voorgesteld wordt in te zetten de avond van 7 maart voor de inforonde. Voor de opstelling wordt verwezen naar de bijlage. 
  Voorgesteld wordt de avond van 21 maart in te zetten voor de Politieke avond.


  Daarnaast wordt in het college dinsdag 27 februari een voorstel behandeld betreffende eerste wijziging tarieventabel leges 2024. Voorgesteld wordt deze ook te agenderen als raadsvoorstel. (tafeltjesmarkt)
  Mogelijk volgt vanuit de auditcommissie financien nog een voorstel over de opdracht voor de accountant.

 8. 9

  Donderdag 14 maart 2024: Onderwijshuisvesting. Voorgesteld wordt dit te combineren met een korte presentatie over voortgang locatie de Blauwenburcht. Voorgesteld wordt dan hiervoor op locatie te vergaderen op een school of de Blauwenburcht.
  Donderdag 11 april 2024: (woon) projecten.
  Donderdag 23 mei 2024: Heisessie raad.
  Zijn er nog nieuwe onderwerpen voor een bezoek op de maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur?


  Voorstel Léon: avond over Artificial Intelligence.

 9. 10

  - Voorzitterstraining: contact is opgenomen met bureau. Zij kunnen in de week van 26 augustus 2024. Voorstel maandagavond 26 augustus 2024?
  - Uitnodiging RKC voor afvaardiging raadsleden "het woonbeleid van de gemeente Lingewaard ”Met goede (be)sturing naar gewenst resultaat" Betreft tussenrapportage en rondetafelgesprek". Voorstel is hiervoor in te zetten donderdag 20 juni 2024.
  - Vraag vanuit Overbetuwe of Lingewaard gezamenlijk wil deelnemen aan een workshop "het voeren van lastige gesprekken" van het Ministerie; 
  | De spanningen lopen op. Er is veel ongenoegen bij inwoners. Hoe ga je in zo’n situatie in gesprek? Vanuit het ondersteuningsnetwerk OMO hebben we dit gevat in een handreiking. Over wat je moet doen en
     hoe je dat doet. We bieden een workshop aan om onder begeleiding deze handreiking in de praktijk toe te passen.


  |

 10. 11
  Sluiting